Programa electoral ERC 2019

Només si som forts als ajuntaments assegurarem que es construeixi la República de baix a dalt. Per això des d’Esquerra Republicana de Tiana tenim la ferma voluntat de treballar per a la defensa dels drets i les llibertats dels tianencs i les tianenques.

La implicació del poble de Tiana no s’ha de limitar a l’elecció cada quatre anys dels nostres representants a l’Ajuntament. El model de democràcia representativa que hem tingut fins avui, s’ha mostrat insuficient. Reclamem participar d’una manera directa en els afers que afecten el nostre dia a dia, que puguem fer sentir la nostra veu d’una manera immediata i directa.

Optem així per la democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa, que accepti i reconegui més protagonisme de la ciutadania en la construcció col·lectiva del poble i en les decisions que ens afecten.

Des d’Esquerra Republicana de Tiana vetllarem per una gestió ambiental responsable i potenciarem un model urbanístic sostenible tenint com a objectiu el benestar present i futur dels tianencs i tianenques. L’eficiència energètica, les energies renovables, la reducció de residus, el reciclatge i la protecció del medi natural seran les claus per definir el nostre model de polítiques mediambientals per tal que siguin sostenibles, integrals i innovadores.

Promourem la creació d’un govern sobiranista per aquest mandat a Tiana i volem, amb tota convicció, que Tiana sigui un municipi Republicà i fidel al mandat popular. Aquesta forma de govern representa la concreció dels principis de llibertat, d’igualtat i un compromís amb els drets polítics socials i de gènere.

Aquí us podeu descarregar el nostre PROGRAMA DE MÀ i aquí el nostre PROGRAMA COMPLERT