Comunicat d'ERC Tiana en relació a les declaracions al Ple municipal

Comunicat d'ERC Tiana en relació a les declaracions al Ple municipal
Comunicat d'ERC Tiana en relació a les declaracions al Ple municipal

Ahir, en el Ple municipal, el senyor Isaac Salvatierra va afirmar, en una pregunta presentada, que en la sessió plenària del 27 de juliol el regidor Jaume Darbra (ERC) demanava, en secret, el vot a la regidora Marta Guàrdia per aprovar una proposta d'acord, amb el micròfon obert. Esquerra Republicana de Catalunya de Tiana vol puntualitzar:

  • Que Esquerra Republicana de Catalunya cercarà, sempre, el màxim consens a qualsevol proposta d'acord que s'intenti aprovar en el Ple.
  • Que el sentit de vot que doni cada regidor a les propostes d'acord presentades són personals i intransferibles.
  • Que en aquest cas concret i davant una proposta presentada pel regidor d'Hisenda, enteníem que era molt important cercar el màxim consens possible perquè es volia aprovar uns traspassos d'aplicacions d'inversions que, en cas que no hagués prosperat, hagués endarrerit projectes d'inversions que són necessàries per Tiana, al nostre entendre.
  • Que la proposta presentada es va aprovar amb 8 vots favorables i 5 abstencions del grup de Junts per Tiana.

La comunicació entre els membres del govern, captada per micròfons oberts o no, és constant i sempre positiva.

Tiana, 15 de setembre de 2021.