ERC Tiana manifesta el seu suport a les accions dutes a terme per l’Ajuntament amb relació a la investigació oberta per l’Oficina Antifrau

Sala Albéniz
Sala Albéniz

 

Amb relació a la denúncia tramitada el 9 de març a l'Oficina Antifrau de Catalunya referent als Pressupostos Participatius i unes obres realitzades a la Sala Albéniz de Tiana per a la instal·lació d'un equip de so per a fer-hi un cinema, Esquerra Republicana a Tiana vol manifestar:

 

1. La màxima confiança en totes les accions empreses per l'equip de govern de l'Ajuntament de Tiana. Des del mes de gener, el consistori va prendre una sèrie d'accions, com ara l’abocació de competències al llavors regidor d’urbanisme Sr. Mateu Hernández per part de l’alcaldessa amb data 22 de gener de 2021, seguida de la seva expulsió de l’equip de govern i ha acabat amb un expedient sancionador i un de rescabalament de danys de l'edifici, encomanats a un lletrat extern per tal de garantir la màxima neutralitat i evitar qualsevol possible conflicte d’interessos.

 

En aquest sentit, Esquerra Republicana subscriu cadascuna d'aquestes accions, com a exemple de transparència i de bon govern, davant d'una situació com la que s'està investigant.

Cal remarcar que en el darrer Ple municipal, del passat 6 de juliol, l’oposició del grup municipal de Junts per Tiana, va votar en contra del dictàmen relatiu a la resolució de l’expedient sancionador al regidor. Així doncs, es van mostrar contraris a declarar culpable al regidor dels següents fets provats després de la investigació:

  • Ser el promotor i per tant el responsable de les obres d’instal·lació d’un sistema de so i d’audiovisuals a la Sala Albéniz sense disposar d’un projecte tècnic aprovat prèviament, sense disposar de director facultatiu, sense disposar de l’autorització municipal expressa, sense seguir el procediment de contractació pública tant per a l’adjudicació del projecte com per l’execució de l’obra,
  • Executar aquestes obres sense disposar de l’acceptació expressa i prèvia de l’ajuntament a la donació anunciada.
  • Utilitzar el nom de l’ajuntament de Tiana sense cap autorització prèvia.
  • Suplantar el càrrec de regidor d’urbanisme, de disciplina urbanística  i de supervisió de projectes d’obres municipals, quan aquestes atribucions ja li havien estat avocades.

 

2. Cal deixar ben clar que tot i la intenció de la denúncia de relacionar els pressupostos participatius amb l'execució il·legal de les obres de so i cinema de la sala Albéniz, l'Oficina Antifrau de Catalunya no ha demanat de moment cap mena de documentació referent a aquest procés.

3. Esquerra Republicana entoma aquesta denúncia a l'Oficina Antifrau com una oportunitat per fer valdre les actuacions dutes a terme per l'equip de govern, i alhora per esvair qualsevol ombra de dubte que es vulgui escampar sobre les resolucions existents en aquest cas.