Comunicat d'ERC Tiana en relació a les declaracions al Ple municipal del Sr. Hernández

Comunicat ERC
Comunicat ERC

En el passat ple de l'ajuntament de Tiana el regidor Mateu Hernández (JuntsxCat) va fer una intervenció manifestant que l'equip de govern li va donar el consentiment de paraula per a la instal·lació d'un sistema de cables d'àudio de cinema a un equipament municipal.

Esquerra republicana de Tiana hem mantingut una actitud de respecte, ja que hi ha una instrucció d'un expedient sancionador obert. Però donades aquestes declaracions manifestem el nostre malestar amb l'actitud del Sr. Hernández envers a aquest assumpte.

Esquerra Republicana de Catalunya de Tiana dóna total suport a les declaracions de l'alcaldessa, Marta Martorell en les quals va manifestar que l'afirmació del Sr. Hernández eren 'mentida i no s'acosten ni s'adeqüen a la realitat existent.' I mostra la seva confiança absoluta en les actuacions de les nostres regidores i regidors i de la nostra alcaldessa.

Des d'Esquerra Republicana de Catalunya de Tiana i manifestem que:

  1. La instal·lació dels cables a la Sala Albéniz es va fer sense consentiment ni control de la corporació municipal.
  2. Aquestes actuacions es van fer al marge de la legalitat vigent i dels òrgans de control dels quals formem part.
  3. El Sr. Hernández va fer ús del seu càrrec públic per fer unes actuacions en l'àmbit privat, a la Sala Albèniz (equipament municipal).
  4. No consta a l'ajuntament cap autorització municipal per efectuar aquestes obres, no hi ha cap tràmit administratiu corresponent ni cap autorització donada.
  5. L'alcaldessa, tan bon punt va saber d'aquesta actuació, li va retirar les competències temporalment. Tot i això, el regidor va seguir actuant de manera inadequada. Llavors d’acord amb la resta de l'equip de govern, l’alcaldessa va cessar definitivament el Sr. Hernández de les seves responsabilitats.
  6. A conseqüència d'aquesta actuació unilateral del Sr. Hernández, l'Ajuntament ha obert un expedient administratiu del qual ha derivat un expedient sancionador. Actualment es troba en fase d'instrucció. Quan aquest procediment finalitzi es determinaran les sancions corresponents.
  7. Alhora, també hi ha un expedient de rescabalament de danys i perjudicis a la corporació per aquestes actuacions dutes a terme a la sala sense coneixement ni control municipal. I derivat d'aquest expedient s'han retirat els cables de l'equipament.

 

Esquerra Republicana de Catalunya de Tiana estem totalment en contra de qualsevol actuació irregular i que estigui fora de la legalitat. I defensarem sempre els valors, les actituds i l'ètica republicana que queda molt lluny d'aquestes actuacions.

Així doncs, sol·licitem que el Sr. Hernández es retracti de les seves declaracions en el pròxim ple municipal i que pagui a l'Ajuntament la despesa que ha originat el seu comportament inapropiat.